Ön itt van: HomeGyűjteményekRégészeti gyűjtemény

Régészeti gyűjtemény

A régészeti gyűjtemény darabszáma nem nagy, hiszen a kalocsai múzeumnak hét évtizeden keresztül nem volt régész múzeológusa. A gimnázium történeti szertárából átkerült néhány tárgy mellett értékes darabok kerültek a múzeumba Homokmégy-Halom avar- és honfoglalás-kori temetőjéből. Ezek között található egy rovásírásos csontlemez.

Bővebben: Régészeti gyűjtemény

Gátőrház - Harta

Az 51-es út korrekciójának keretében Harta-Gátőrház lelőhelyen a 2002. októberétől 2003. novemberéig tartó leletmentés során több szakaszban összesen 22000 m2 terület került feltárásra.
Négy korszakban alakult ki kisebb-nagyobb település az enyhén kiemelkedő dombháton: a neolitikumban, a római korban (szarmaták), az Árpád-korban és az újkorban. Az ásatáson összesen 1004 db objektum került elő, ebből 640 db cölöplyuk.

Bővebben: Gátőrház - Harta

Belváros - Kalocsa

belvaros 1A kalocsai Belvárosi Iskola Sportcsarnokának építését megelőzően, 2003. 06. 26 -- 2003. 08. 13. között szerveztük a megelőző régészeti feltárást. A tervezett tornaterem alapterületének kb. felén, 190 m2-es területen folyt a kutatás. Összesen 36 objektumot bontottunk ki: 3 kelta gödröt, 22 kora Árpád-kori sírt, 1 késő Árpád-kori épületet, 3 késő Árpád-kori gödröt, 1 későközépkori kőfal alapozását, 2 későközépkori gödröt, 4 kora újkori gödröt.

Bővebben: Belváros - Kalocsa

Halomi hegy

1951-1952-ben a halomi hegyen homokbányászás következtében egy honfoglalás kori temető 8 sírja került elő. A temető igen gazdag volt, a középosztály temetkezett ide. A sírokban nyugvók többsége turanid embertani jegyeket viselt. Elképzelhető, hogy a fejedelmi udvarhely sírmezője volt. Feltűnően sok a lovassír, ugyanis hat sírban biztosan voltak lócsontok.

Bővebben: Halomi hegy

Felsőzátony - Dunapataj

A Duna alacsony vízállása miatt felszínre került Dunapataj-Felsőzátony területén egy bödönhajó, melyet Lakatos Lóránt nyaralótulajdonos 2003. augusztus 18-án kiásott az iszapból. A kibontás után értesítette a Viski Károly Múzeumot a leletről. A helyszíni szemlén a bolygatás és a lelőhelyet néhány méterre megközelítő kavicskitermelés miatt úgy döntöttünk, hogy kiemeljük a hajótestet (2003. augusztus 19.).

Bővebben: Felsőzátony - Dunapataj

Székesi temető - Homokmégy

Az 1996-2000 közötti ásatásaink során egy késő bronzkori, egy szarmata, egy Árpád-kori falu részleteit és egy 10-11. századi temetőt találtunk. A temetőből 215 sírt tártunk fel.
A sírmezőt feltehetően árok határolta, északi oldalról pedig lókoponya védte. A feltárás folyamán több, változatos formájú sírgödör, közte szokatlanul nagy számú padmalyos sír került felszínre.

Bővebben: Székesi temető - Homokmégy

Freifelt - Harta

Hartától 1 kilométerre, a Nagykékes felé vezető műút keleti oldalán, a Freifelt nevű határrészben kezdte el a helyi önkormányzat 2002 májusában azt a nagyméretű földmunkát, melynek keretében egy 20 hektáros területet rendeztek.
A tereprendezés kezdetétől felügyeltük a helyszínt. A földgépek haladásával párhuzamosan elvégeztük a terület megelőző régészeti feltárását.

Bővebben: Freifelt - Harta

Főszékesegyház - Kalocsa

2003 szeptemberében, villanyvezeték fektetés közben megbolygatták a középkori főszékesegyház falait. Az elrendelt leletmentést 2003. 09. 11 -- 2004. 02. 13. között végeztük el. Ez idő alatt 40 m2- es felületen 89 objektumot tártunk fel: 1 neolitikumi gödör (Dunántúli Vonaldíszes Kultúra), 6 kelta gödör, 1 kelta árok, 69 sír (Árpád-kori, későközépkori), 12 falazás a főszékesegyház különböző korszakaiból.

Bővebben: Főszékesegyház - Kalocsa

1. oldal / 2

Free business joomla templates