Ön itt van: HomeGyűjteményekRégészeti gyűjtemény

Szabó Kálmán régészeti hagyatéka

A szisztematikus régészeti terepbejárások csak az utóbbi években kezdődtek meg a kalocsai múzeum gyűjtőterületén (bejárt települések: Homokmégy, Drágszél, Császártöltés, Öregcsertő, Szakmár, Újtelek, Kalocsa), ezért különösen jelentős Szabó Kálmán régészeti hagyatéka.

Bővebben: Szabó Kálmán régészeti hagyatéka

Székesi temető - Homokmégy

Az 1996-2000 közötti ásatásaink során egy késő bronzkori, egy szarmata, egy Árpád-kori falu részleteit és egy 10-11. századi temetőt találtunk. A temetőből 215 sírt tártunk fel.
A sírmezőt feltehetően árok határolta, északi oldalról pedig lókoponya védte. A feltárás folyamán több, változatos formájú sírgödör, közte szokatlanul nagy számú padmalyos sír került felszínre.

Bővebben: Székesi temető - Homokmégy

Tóhalom

A környezetéből határozottan kiemelkedő domb egy természetes tó és egy időszakosan vízállásos terület mellett fekszik. A relatív magasságkülönbség eléri a 4 métert. Ez a terület ideális életteret biztosított az itt megtelepedők számára. A lelőhelyen 5000 m2-es felületet tártunk fel, ahol helyenként 1,4 m vastag humuszréteg alatt kerültek elő a telepjelenségek.

Bővebben: Tóhalom

Halomi hegy

1951-1952-ben a halomi hegyen homokbányászás következtében egy honfoglalás kori temető 8 sírja került elő. A temető igen gazdag volt, a középosztály temetkezett ide. A sírokban nyugvók többsége turanid embertani jegyeket viselt. Elképzelhető, hogy a fejedelmi udvarhely sírmezője volt. Feltűnően sok a lovassír, ugyanis hat sírban biztosan voltak lócsontok.

Bővebben: Halomi hegy

Szülei lyuk - Harta

2003. 08. 21 -- 2003. 11. 14. között Harta -- Szülei lyukon tártuk fel egy 4193 m2 felületű szarmata településrészlet 184 objektumát: 129 gödör, 26 cölöplyuk, 4 ház, 3 kút, 3 füstölő, 19 újkori objektum.
Az objektumok jelentős része szarmata kori (3-4. század): 165 db. Jól elkülönült a terület ÉNy-i részén egy a 18-19. század fordulójára keltezhető teleprészlet: 19 objektum.

Bővebben: Szülei lyuk - Harta

Gátőrház - Harta

Az 51-es út korrekciójának keretében Harta-Gátőrház lelőhelyen a 2002. októberétől 2003. novemberéig tartó leletmentés során több szakaszban összesen 22000 m2 terület került feltárásra.
Négy korszakban alakult ki kisebb-nagyobb település az enyhén kiemelkedő dombháton: a neolitikumban, a római korban (szarmaták), az Árpád-korban és az újkorban. Az ásatáson összesen 1004 db objektum került elő, ebből 640 db cölöplyuk.

Bővebben: Gátőrház - Harta

Főszékesegyház - Kalocsa

2003 szeptemberében, villanyvezeték fektetés közben megbolygatták a középkori főszékesegyház falait. Az elrendelt leletmentést 2003. 09. 11 -- 2004. 02. 13. között végeztük el. Ez idő alatt 40 m2- es felületen 89 objektumot tártunk fel: 1 neolitikumi gödör (Dunántúli Vonaldíszes Kultúra), 6 kelta gödör, 1 kelta árok, 69 sír (Árpád-kori, későközépkori), 12 falazás a főszékesegyház különböző korszakaiból.

Bővebben: Főszékesegyház - Kalocsa

Freifelt - Harta

Hartától 1 kilométerre, a Nagykékes felé vezető műút keleti oldalán, a Freifelt nevű határrészben kezdte el a helyi önkormányzat 2002 májusában azt a nagyméretű földmunkát, melynek keretében egy 20 hektáros területet rendeztek.
A tereprendezés kezdetétől felügyeltük a helyszínt. A földgépek haladásával párhuzamosan elvégeztük a terület megelőző régészeti feltárását.

Bővebben: Freifelt - Harta

1. oldal / 2

Free business joomla templates