Ön itt van: HomeA múzeum történeteLaszczik Ernő

Életrajz - Laszczik Ernő

Laszczik Ernő (1883. január 4. Előszállás, Fejér vm. - 1958. június 27. Kalocsa): tanár, tanítóképzőintézeti igazgató, múzeumigazgató. - A kalocsai tanítóképzőintézetben végzett 1902-ben. Magyar, történelem, földrajz szakos képesítést nyert Budapesten az Apponyi-kollégiumban (1902-1907). - A Polg. Isk. Tanárképző Főiskola segédtanára, majd 1908-tól a nagyváradi kir. kath. tanítóképző rendes tanára. Az iskola megszüntetése után menekülnie kellett a megalkuvás nélkül való kemény magyarsága miatt. 1927. szeptember 1-én nevezték ki a Kalocsai Római Katolikus Tanítóképzőintézet tanárává. Neveléstan, tanítás, tanítási gyakorlat, előkészítő, pedagógiai gyakorlat, hegedű, zenekar, hospitálás, később mindennapi kérdések és tanítói hivatás tantárgyakat tanított.
A pedagógiai szertár (1927-től) és a zeneszertár (1931-től) őre. A tanítóképzőintézet igazgatóhelyettese (1938 dec. 23-tól), majd igazgatója (1940. máj. 1. - 1948. jún. 16.?). 1949. augusztus 9-én nevezték ki a szétzilálódott kalocsai múzeum igazgatójává. Régi helyén, a városháza kicsiny folyosóján kezdte újjászervezni a gyűjteményt. Mindent elölről kellett kezdenie. Nagyformátumú terveket szőtt, a város összes kultúrkincsét egy múzeumban szerette volna bemutatni. Céljai megvalósításához az államosított egyházi épületek közül igyekezett megszerezni egyet. A kijelölt épületek mindegyikét az orosz hadsereg foglalta le. A kudarcok sorozatában elfásulva, súlyos betegen hagyta el a múzeumot 1956 januárjában. Halálával a múzeum elvesztette önálló intézményi jellegét, gyűjteményét a városháza pincéjében helyezték el, majd a gimnázium szertáraiba szórták szét. - Pedagógiai írásait a tanítóképzőintézet évkönyveiben, közéleti írásait a Kalocsai Néplapban közölte. A Kalocsai Néplap főszerkesztője (1939. máj. 10-től), majd felelős szerkesztője és felelős kiadója (1939. nov. 11. - 1942. jan. 17.). - A Tanítóképzőintézeti Tanárok Orsz. Egyesületének választmányi tagja, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság tagja, a kalocsai növendékpapság Szent Ágoston Egyletének tb. tagja, az Orsz. Frontharcos Szöv. kalocsai Főcsoportjának elnöke, a Katolikus Kör világi elnöke, Körzeti Iskolai felügyelő, a kat. középisk. tanárok fegyelmi tanácsának tagja, az Orsz.. Kat. Kántorszöv. kalocsai egyházmegyei szervezetének tiszteletbeli elnöke.
F.m.: Tanítási és nevelési gyakorlatok (Értesítő az 1933-1934. iskolai évben. Kalocsa, 1934. 2-7.); Az Önképzőkör mai feladatai (Értesítő az 1936-37. iskolai évben. Kalocsa, 1937. 3-16.); Katonás nevelést (Évkönyv az 1938-39. iskolai évről. Kalocsa, 1939. 6-12.).
Irod.: Romsics Imre: A kalocsai Viski Károly Múzeum (Magyar Múzeumok 1998/1. 21-23.). Romsics Imre: Laszczik Ernő (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002. 544-545.).

Free business joomla templates