Ön itt van: HomeKözérdekű adatokKözfeladatot ellátó szerv adatai

Közfeladatot ellátó szerv adatai

Közfeladatot ellátó szerv adatai

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I./1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Viski Károly Múzeum Kalocsa
székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 25.
postai címe: 6301 Kalocsa, Pf. 82
telefonszáma: +36 78 462 351
elektronikus levélcíme: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
honlapja: www.viskikarolymuzeum.hu

I./2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése: Telephelyek:
Nicolas Schöffer Gyűjtemény – 6300 Kalocsa, Szent István király út 76. (hrsz.: 273/2) – Feladata a kalocsai születésű kibernetikus, Nicolas Schöffer hagyatékának gyűjtése, őrzése, az életmű tudományos kutatása, népszerűsítése.
Városi Galéria – 6300 Kalocsa, Szent István király út 12-14. (hrsz.: 357) – Közvetíti a kortárs képzőművészet legújabb eredményeit, bemutatkozási lehetőséget biztosít a kalocsai kistérség képzőművészeinek.
Népművészeti Tájház – 6300 Kalocsa, Tompa Mihály u. 5. (hrsz.: 847/2) – Bemutatja a hagyományos kalocsai partos házat, a XIX-XX. század fordulójának lakáskultúráját.
Kalocsai Képtár – 6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 32. (hrsz: 414) – Bemutatja Vinczellér Imre festőművész festményeit.

szmsz 3szamu melleklet uj 2 20181001

I./3. A közfeladatot ellátó szerv vezetői és az egyes szervezeti egységek vezetői:
Múzeumigazgató: Romsics Imre (etnográfus, földrajz szakos tanár, múzeumigazgató, főtanácsos, +36 78 462 351, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

I./4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető: Szabóné Lantos Andrea (régész-történész, főmúzeológus, +36 78 462 351,  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , ügyfélfogadási rend: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8-tól 16 óráig)

I./6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek:
megnevezése: Nicolas Schöffer Gyűjtemény
székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 76.
postai címe: 6300 Kalocsa, Szent István király út 76.
telefonszáma: +36 78 600 999
elektronikus levélcíme: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
honlapja: www.schoffergyujtemeny.hu

I./11. A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:
hivatalos neve: Kalocsa Város Önkormányzata
székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
postai címe: Pf. 65
telefonszáma: +36 78 601 300
telefaxszáma: +36 78 462 375
elektronikus levélcíme:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
honlapja: www.kalocsa.hu
ügyfélszolgálat: Lakossági Ügyfélszolgálat (hétfő, szerda 8-tól 16 óráig; kedd, péntek 8-tól 12 óráig), Anyakönyv Ügyfélszolgálat (+36 78 601 308, hétfő, szerda, péntek 8-tól 12 óráig), http://www.kalocsa.hu/polgarmesteri-hivatal/ugyfelszolgalat/

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II./1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök: A 2012. évi CLII. Törvénnyel módosított, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv. 37/A. §, 42. § és 46. §-ai; A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. Törvény 20. § (2) bekezdése
további jogszabályok: https://www.viskikarolymuzeum.hu/images/egyeb/szmsz2017_kiv_jogszabalyok_web.pdf
szervezeti és működési szabályzat: https://www.viskikarolymuzeum.hu/images/egyeb/szmsz_2017_vegleges.pdf
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat: https://www.viskikarolymuzeum.hu/images/egyeb/adatvedelmi_modositott_web_201809.pdf

II./5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások:
Múzeumlátogatás: A múzeumban és a telephelyeken lévő állandó és időszaki kiállítások látogatása.
Fizetendő díj: https://viskikarolymuzeum.hu/nyitvatartas/uncategorised/nyitvatartas
Kedvezmények: https://viskikarolymuzeum.hu/images/egyeb/a-muzealis-intezmenyek-latogatoit-megilleto-kedvezmenyekrol.pdf
Kedvezményes kombinált jegy
magyar nyelvű tárlatvezetés (előzetes bejelentkezés alapján)
szakmúzeológus tárlatvezetés (előzetes bejelentkzés alapján)
magyar, angol, német, nyelvű gépi vezetés
német és angol nyelvű szöveges idegenvezető kölcsönzése
fotójegy
videójegy
díjak:
https://viskikarolymuzeum.hu/nyitvatartas/uncategorised/nyitvatartas
A közszolgáltatások igénybevételének rendje:
https://viskikarolymuzeum.hu/nyitvatartas/uncategorised/nyitvatartas
Népművészeti Tájház: április 1. - április 30. között és október 1. - október 31. között: Hétfő kivételével 10-16-ig; május 1. - szeptember 30. között: Hétfő kivételével 10-17-ig; november 1. - március 31. között: Zárva

II./6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások:
Név: A Kalocsai Viski Károly Múzeum Kalocsa Fotóanyag Leltárkönyve, Természettudományi Leltárkönyv, Könyvleltár, Numizmatikai Gyűjtemény Leltárkönyve, Történeti Leltárkönyv, Történeti Dokumentum Gyűjtemény Leltárkönyve, Néprajzi Tárgyak Leltárkönyve, Kölcsönzési Napló, Mozgatási Napló Pinceraktár, Kiállítási Segéd- És Technikai Eszközök Leltárkönyve, Régészeti Adattári Leltárkönyve, Adattári Dokumentumgyűjtemény Leltárkönyve, Régészeti Gyűjtemény Leltárkönyve, Gyarapodási Napló, Képzőművészeti Gyűjtemény Leltárkönyve; A Kalocsai Városi Képzőművészeti Gyűjtemény Leltárkönyve; A Nicolas Schöffer Gyűjtemény Képzőművészeti Gyűjtemény Leltárkönyve, A Nicolas Schöffer Gyűjtemény Történeti Tárgy- és Dokumentum Gyűjtemény Leltárkönyve; A Népművészeti Tájház Leltárkönyve
Formátum: könyv
Adatkezelés célja: tudományos feldolgozás
Jogalapja: a 2012. évi CLII. Törvénnyel módosított, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.Törvény
Időtartama: örökké
Érintettek köre: a tárgyakat eladó, ajándékozó személyek
Adatok forrása: a tárgyakat eladó, ajándékozó személyek dokumentumai, nyilatkozatai, tudományos kutatás eredménye
Hozzáférés módja: az adatvédelmi szabályzatban leírtak alapján: https://viskikarolymuzeum.hu/images/egyeb/adatvedelmi_modositott_web_201809.pdf Kutatási engedély kérelem: https://viskikarolymuzeum.hu/images/egyeb/kutatasiengedely.pdf

II./7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:
Nem ingyenes könyvek, kiadások, kiadványok: megvehetők a Viski Károly Múzeumban Kalocsán (6300 Kalocsa, Szent István király út 25.): https://viskikarolymuzeum.hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink/kiadvanyaink
Ingyenes szórólapok programokról: elérhetőek az interneten: https://viskikarolymuzeum.hu/kepek/uncategorised/kepek

II./9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

II./10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: szórólapok, plakátok, meghívók programokról: https://viskikarolymuzeum.hu/kepek/uncategorised/kepek

II./11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Múzeumpedagógus álláspályázat: https://www.viskikarolymuzeum.hu/index.php?option=com_content&id=194&view=article
Művészettörténész-muzeológus álláspályázat: https://www.viskikarolymuzeum.hu/index.php?option=com_content&id=193&view=article
Művészettörténész-muzeológus álláspályázat: http://www.viskikarolymuzeum.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=166:muveszettortenesz-muzeologus-palyazat&catid=30:hirek
A művészettörténész állás megüresedett. A múzeum álláspályázatot írt ki. Négy érdeklődő volt. A múzeum Huszák Elizabetet választotta, aki el fogja végezni a művészettörténész szakot.

II./12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

II./13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények:
Intézésének rendje: A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata: https://viskikarolymuzeum.hu/images/egyeb/kozerdeku_adatok_2015.pdf
Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés dokumentum: http://www.viskikarolymuzeum.hu/images/egyeb/kozadatszab2015_3m_igenybejelentes.doc
Az illetékes szervezeti egység neve:
Viski Károly Múzeum Kalocsa
Elérhetősége: székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 25.; postai címe: 6301 Kalocsa, Pf. 82; telefonszáma: +36 78 462 351; elektronikus levélcíme: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; honlapja: www.viskikarolymuzeum.hu
Az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Szabóné Lantos Andrea

II./14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés
A statisztikai adatokat a www.ksh.hu oldalon tekintheti meg.

II./15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
A statisztikai adatokat a www.ksh.hu oldalon tekintheti meg.

II./16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

II./17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: https://viskikarolymuzeum.hu/images/egyeb/kozerdeku_adatok_2015.pdf

II./18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista: Általános közzétételi lista van: http://www.viskikarolymuzeum.hu/images/egyeb/kozadatszab2015_2m_kozzetetelilista.pdf

III. Gazdálkodási adatok

III./1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
A Viski Károly Múzeum Kalocsa költségvetését Kalocsa Város Önkormányzata határozza meg. Költségvetés évekre lebontva: http://www.kalocsa.hu/kozerdeku-adatok/gazdalkodasi-adatok/

III./2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: https://www.kalocsa.hu/kozerdeku-adatok/gazdalkodasi-adatok/

III./3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott költségvetési támogatások

III./4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

III./5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

III./7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program
Azonosító: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00020
Cím: Történelmi múlt és cselekvő jelen
Kedvezményezett: Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4.)
Konzorciumi tagok: Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár (6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4.), Viski Károly Múzeum Kalocsa (6300 Kalocsa, Szent István király út 25.), Kalocsa Város Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.)
Projekt összköltsége: 39.199.828 Ft
Projekt kezdete: 2018. szeptember 1.
Projekt tervezett befejezése: 2022. szeptember 30.
Információ: http://kalokultura.hu/a-helyi-identitas-es-kohezio-erositese/
https://www.facebook.com/pg/Történelmi-múlt-és-cselekvő-jelen-Kalocsa-2148208665490295/about/
www.szechenyi2020.hu
kalokultura.hu
www.kalocsa.hu

III./8. Közbeszerzési információk


Szervezeti És Működési Szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Közérdekű adatok szabályzata

2011. évi CXII. törvényhez

Free business joomla templates