Ön itt van: Home

Cikkek

Magyar Örökség-díj

A Magyar Örökség és Európa Egyesület Magyar Örökség-díj Bírálóbizottsága 2022. március 19-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a Tóth Mike Gyűjteménynek (Viski Károly Múzeum), a Nicolas Schöffer Gyűjteménynek, a Városi Galériának és a Kalocsai Képtárnak Magyar Örökség-díjat adományozott. A Tóth Mike Gyűjteményt Kecskeméti Tibor, a Magyar Természettudományi Múzeum nyugalmazott főigazgató-helyettese javasolta, Dr. Gazda István tudománytörténész, kutatóintézeti igazgató laudálta.

21_DSC_0002.kf....
22_DSC_0003.kf....
23_DSC_0006.kf....
24_DSC_0010.kf....
25_2022-03-21-0...
30_2022-03-21-0...
35_2022-03-21-0...
40_2022-03-21-0...

A Magyar Örökség-díj kitüntetettjeinek kiválasztása az alulról építkező demokrácia elvén és gyakorlatán alapszik: állampolgári jogon mindenkinek módjában áll díjra javasolni az általa érdemesnek tartott személyt, együttest, intézményt, teljesítményt. A Magyar Örökség-díj Bírálóbizottsága kizárólag az így beérkezett javaslatokból választja ki a díjazandókat. Évente négy alkalommal, esetenként hét-hét díjat osztanak ki kulturális műsor keretében.

A Viski Károly Múzeumban Az ásványok és az élet kiállítás az egykori kalocsai jezsuita főgimnáziumban létrehozott ásványtárat mutatja be, eredeti bútorokban, eredeti feliratokkal, a századeleji kiállítási elvekhez híven. A kiállítási mód a Magyar Nemzeti Múzeum régen megsemmisült első ásványtani kiállítását idézi, amelyhez hasonlót a bécsi és a prágai Nemzeti Múzeumok máig is megőriztek.
Az 1765-ben alapított gimnáziumot 1860-ban a jezsuiták vették át, akik nagy hangsúlyt helyeztek a természettudományok oktatására. A kegyes rendtől átvett, 130 fajhoz tartozó 248 db ásványt a jezsuiták ajándékokkal és vásárlásokkal bővítették. Az 1885-1886-os tanévre már 1097 db rendezett ásvány, földolgozatlanul pedig 1807 db ásvány és 350 db kőzet volt a gyűjteményben, mely 1940-re 4512 db-ra bővült.
A szertár legtekintélyesebb kezelője a tudós mineralógis szerzetes tanár, Tóth Mike volt.

Kecskeméti Tibor Tóth Mike ásványgyűjteményének tudományos és muzeológiai értéke című tanulmányában írta:
"A Viski Károly Múzeum példaszerűen kezeli a gyűjteményt, s mindent megtesz minél szélesebb körű megismertetéséért. A magyar tudományosság és muzeológia kitüntetett figyelmet fordít a gyűjteményre. A kollekció nemzeti kincs, megérdemelné a Magyar Örökség Díjra való felterjesztést!"

01_122p.wm.kw
02_124p.wm.kw
06_KecskemetiT1...
07_NagyB2.wm.kw
09_TothMike.wm....
26_55-54-1.wm.k...
27_55-80-1.wm.k...
39b_3SE_0120rc....
39c_4SE_0126c.k...
40_DSC_0067.kf....

A Viski Károly Múzeum Kalocsa – A kalocsai virágok tárháza – a Kalocsai Sárköz tájmúzeuma. Az ásványok és az élet kiállításon túl kettő állandó kiállítása van. Ugyancsak a jezsuiták gimnáziumából került a Viski Károly Múzeum tulajdonába a Kalocsai Éremgyűjtemény is. A Népek, életformák, hagyományok a Kalocsai Sárközben c. kiállítás a Kalocsai Sárköz népcsoportjainak XVIII-XX. századi életét, kultúráját mutatja be.

A kalocsai születésű Nicolas Schöffert a kibernetikus művészet atyjaként, a fényművészet nagy kísérletező alakjaként tartják számon. Schöffer Miklós képzőművészeti munkássága a tudomány és a művészetek, olyan szintézisét teremtette meg, amely méltán jelöli ki a helyét a nemzetközi művészeti élet nagyjai között. Nagysága nem csak életművének sajátja, hanem szülővárosa felé mutatott nagylelkűségében is megnyilvánult.  1979-ben Kalocsa városának ajándékozott alkotásaival alapozta meg, azt a gyűjteményt, amit ma Nicolas Schöffer Gyűjtemény néven látogathatunk.
A Nicolas Schöffer Gyűjtemény egyik küldetése, hogy minél szélesebb körben megismertessük a világhírű Nicolas Schöffer képzőművészeti munkásságát. Múzeumpedagógiai és -andragógiai foglalkozásaink tematikája kibontja a résztvevőkben a modern vizuális nyelv elsajátításához és a kortárs művészetek befogadásához szükséges készségeket.

A Városi Galéria létrehozásának célja a kalocsai kulturális, képzőművészeti élet sokszínűségének bemutatása volt. A Városi Galéria küldetése a kortárs képzőművészek, képzőművészeti tendenciák bemutatása, lehetőséget biztosítva a kalocsai kistérség képzőművészeinek a bemutatkozásra is.
A Városi Galéria 1973-ban kezdte meg működését az I. István út 25. szám alatt a Petőfi Sándor Művelődési Ház működtetésében, Városi kiállítóterem néven, majd 1977-től a Művelődési Központ és Ifjúsági Ház, majd annak jogutódja a Városi Közművelődési Intézmények vette át a működtetését. 2014-től a Viski Károly Múzeum Kalocsa tagintézménye.
A kiállításokon a látogató találkozhat a Kalocsán vagy Kalocsa környékén egykor, valamint jelenleg is élő és alkotó képző-, fotó- és iparművészek munkáival, de tárlatainkon feltűnnek nem kalocsai kötődésű kortárs, pályájuk kezdetén álló fiatalabb alkotók vagy már elismert, kanonizált művészek is.

A kalocsai Városi Képzőművészeti Gyűjtemény hosszú évtizedek alatt összegyűjtött anyagának 2020 óta ad helyet a Városi Képtárrá alakított egykori Zsinagóga.
A Városi Képzőművészeti Gyűjtemény az 1993 óta megrendezésre kerülő képzőművész alkotótáborok terméséből, Dargay Lajos szobrászművész, egykori múzeumigazgató (Schöffer Gyűjtemény) által összegyűjtött kortárs alkotók munkáiból, valamint a Viski Károly Múzeum gyűjteménygyarapító tevékenységének köszönhetően állt össze jelenlegi formájában.
A földszinten a kalocsai kötődésű Vinczellér Imre festőművész állandó tárlata kapott helyet. A Városi Képzőművészeti Gyűjtemény lokális kötődése folytán is jelentős szegmense Kalocsa város kulturális életének.

Free business joomla templates